• ICE Chemical Dosing System for Water Treatment in Cooling Tower System

    Systém chemického dávkovania ICE na úpravu vody v systéme chladiacej veže

    Prevádzka chladiaceho systému priamo ovplyvňuje spoľahlivosť, efektívnosť a náklady na akýkoľvek priemyselný, inštitucionálny alebo energetický priemyselný proces. Monitorovanie a udržiavanie kontroly nad koróziou, usadzovaním, mikrobiálnym rastom a prevádzkou systému je nevyhnutné na zabezpečenie optimalizácie celkových prevádzkových nákladov. Prvým krokom k dosiahnutiu minima je výber vhodného liečebného programu a prevádzkových podmienok na minimalizáciu namáhania systému.