• Counter-flow Closed Circuit Cooling Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers

    Protiprúdové chladiace veže s uzavretým okruhom / odparovacie chladiče s uzavretým okruhom

    Chladený suchý vzduch vstupuje cez žalúzie z každej strany veže v spodnej časti a je ťahaný smerom hore a cez cievky silou axiálneho ventilátora, ktorý je inštalovaný na vrchu, miešaním padajúcej vody (vychádzajúc z vodovodného systému) a zvýšenie účinnosti prenosu tepla v stave horúceho vlhkého vzduchu vypúšťaného z veže do atmosféry. Počas tohto pracovného procesu sa malé množstvo recirkulovanej vody odparuje v dôsledku latentného prenosu tepla cez rúrku a steny cievok a odvádza tak teplo zo systému. V tomto režime prevádzky je z dôvodu odparovacieho výkonu znížená teplota vody na výstupe a energia ventilátora.