• Round Bottle Type Counter-flow Cooling Towers

    Okrúhle fľaškové chladiace veže s protiprúdom

    Chladiaca veža s otvoreným okruhom je výmenník tepla, ktorý umožňuje chladenie vody priamym kontaktom so vzduchom.

    Prestup tepla z vody do vzduchu sa uskutočňuje čiastočne citeľným prestupom tepla, ale hlavne latentným prestupom tepla (odparením časti vody do vzduchu), ktorý umožňuje dosiahnuť chladiace teploty nižšie ako teploty okolia.