Novinky

 • Široké využitie chladiacej veže

  Chladiace veže sa používajú predovšetkým na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu (HVAC) a na priemyselné účely. Poskytuje nákladovo efektívnu a energeticky efektívnu prevádzku systémov, ktoré potrebujú chladenie. Viac ako 1 500 priemyselných zariadení používa na chladenie svojich rastlín veľké množstvo vody. HVAC ...
  Čítaj viac
 • Systém úpravy vody pre chladiacu vežu

  Pre priemyselné spoločnosti, ktoré pre svoje zariadenie používajú chladiacu vežu, je zvyčajne nevyhnutný nejaký typ systému úpravy vody v chladiacej veži, aby sa zabezpečil efektívny proces a dlhšia životnosť zariadenia. Ak voda z chladiacej veže nie je ošetrená, môže dôjsť k organickému rastu, znečisťovaniu, usadzovaniu vodného kameňa a korózii.
  Čítaj viac
 • Základný úvod do chladiacich veží

  Chladiaca veža je výmenník tepla, vo vnútri ktorého sa odoberá teplo z vody kontaktom medzi vodou a vzduchom. Chladiace veže využívajú odparovanie vody na odvádzanie tepla z procesov, ako je chladenie cirkulujúcej vody používanej v ropných rafinériách, chemických závodoch, elektrárňach, oceliarskych ...
  Čítaj viac