Široké využitie chladiacej veže

Chladiace veže sa používajú predovšetkým na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu (HVAC) a na priemyselné účely. Poskytuje nákladovo efektívnu a energeticky efektívnu prevádzku systémov, ktoré potrebujú chladenie. Viac ako 1 500 priemyselných zariadení používa na chladenie svojich rastlín veľké množstvo vody. Systémy HVAC sa zvyčajne používajú vo veľkých kancelárskych budovách, školách a nemocniciach. Priemyselné chladiace veže sú väčšie ako systémy HVAC a používajú sa na odvod tepla absorbovaného v systémoch cirkulujúcej chladiacej vody používaných v elektrárňach, ropných rafinériách, petrochemických závodoch, závodoch na spracovanie zemného plynu, potravinárskych závodoch a iných priemyselných zariadeniach.

Priemyselné procesy a stroje generujú také veľké množstvo tepla, že pre efektívnu prevádzku je nevyhnutný nepretržitý odvod. Teplo musí byť pre životné prostredie. A to prostredníctvom procesu výmeny tepla, ktorý je základom technológie chladiacej veže.

Je zaujímavé, že napriek chladiacim vežiam ide o zariadenia z 20. storočiath storočí sú vedomosti o nich skutočne obmedzené. Niektorí ľudia sa domnievajú, že chladiace veže sú zdrojom znečistenia, avšak do atmosféry sa uvoľňujú iba vodné pary.

Po mnohých rokoch vývoja tejto technológie sú chladiace veže k dispozícii v rôznych typoch a veľkostiach. Každý z nich je použiteľný v určitej konfigurácii zaťaženia, preto je dôležité načrtnúť dostupné možnosti. Všimnite si, že napriek rôznym dizajnom zostáva základnou funkciou odvod tepla z budovy alebo procesu zo vzduchu odparovaním. Tu je niekoľko kategorizácií:

A.Chladiaca veža s mechanickým ťahom
B.Atmosférická chladiaca veža
C.Hybridná chladiaca veža s ťahom
D.Chladiaca veža charakterizovaná prúdením vzduchu
E.Konštrukčne charakterizovaná chladiaca veža
F.Tvar charakterizovaný chladiacou vežou
G.Chladiaca veža založená na spôsobe prenosu tepla

Každá z nich mohla niesť niekoľko chladiacich veží. Napríklad kategorizácia chladiacich veží z hľadiska spôsobu prenosu tepla poskytuje tri možnosti: suché chladiace veže, chladiace veže s otvoreným okruhom a chladiace veže s uzavretým okruhom / kvapalinové chladiace veže.

Chladiace veže môžu byť všeobecne nákladovo efektívne pre priemyselné chladenie v porovnaní s ostatnými možnosťami, ale výzvou v oblasti efektívnosti môže byť sklamanie. Monitorovanie faktora účinnosti je zásadné, pretože zaisťuje:

Znížená spotreba vody
Úspora energie
Predĺžená životnosť zariadenia
Znížené prevádzkové náklady

Pre zaistenie efektívneho chodu chladiacej veže sú dôležité tri veci: porozumieť typu chladiacej veže, ktorú používate, efektívne používať chemikálie a sledovať straty vody v systéme.

Systém chladiacich veží je bežný v mnohých priemyselných odvetviach, z ktorých hlavný je energetický, obchodný, vzduchotechnický a priemyselný. V priemyselnom prostredí systém odmieta teplo zo strojov, okrem iného aj z ohrievaného procesného materiálu. Konkrétne, priemyselné chladiace veže sú bežné v potravinárskych závodoch, ropných rafinériách, závodoch na zemný plyn a petrochemických závodoch.

Ostatné priemyselné aplikácie:

Vodou chladené vzduchové kompresory
Stroj na vstrekovanie a vyfukovanie plastov
Stroj na odlievanie pod tlakom
Chladiace a chladiace zariadenie
Skladovanie v chlade
Závod na eloxovanie
Elektráreň na výrobu elektrickej energie
Vodou chladené klimatizačné systémy a stroje VAM

Výber riešenia chladenia predstavuje určitý druh celkového zváženia nákladov, priestoru, hluku, účtov za energiu a dostupnosti vody. Ak si nie ste istí, aký model potrebujete, kontaktujte nás a my vám bezplatne poskytneme ďalšie pokyny.


Čas zverejnenia: 11. novembra 2020