• ICE Industrial Reverse Osmosis System for Cooling Tower Water System

    Priemyselný systém reverznej osmózy ICE pre vodný systém chladiacej veže

    Reverzná osmóza / RO je technológia používaná na odstraňovanie rozpustených tuhých látok a nečistôt z vody pomocou polopriepustnej RO membrány, ktorá umožňuje priechod vody, ale zanecháva za sebou väčšinu rozpustených tuhých látok a iných kontaminantov. K tomu membrány RO vyžadujú vysoký tlak vody (vyšší ako osmotický tlak)