• ICE MBR Membrane Module of Industrial Wastewater Treatment for Cooling Tower System

    Membránový modul ICE MBR priemyselného čistenia odpadových vôd pre systém chladiacej veže

    Membránový bioreaktor (MBR) je druh pokrokovej technológie vyvinutej od konca 20. storočia, ktorá realizovala efektívnu kombináciu technológie membránovej separácie s biologickou technológiou. Technológia membránovej separácie nahrádza tradičnú metódu aktívneho kalu a normálnu filtračnú jednotku; jeho silná separačná schopnosť môže spôsobiť, že zákal SS bude takmer nulový. Hydraulický retenčný čas (HRT), vek kalu (SRT) je úplne oddelený; výstupná voda je v dobrej a stabilnej kvalite, ktorá sa znovu použije bez úpravy tretej úrovne. Okrem ekonomickej a efektívnej vody s vysokou bezpečnosťou sa rozsah aplikácie recyklácie odpadových vôd značne rozšíril.